Позашкільний навчальний заклад «Центр дозвілля дітей та юнацтва Вознесенівського району» Запорізької міської ради Запорізької області – багатопрофільний позашкільний навчальний заклад, головною метою діяльності якого є: реалізація права громадян на здобуття позашкільної освіти, організація змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, створення умов для саморозвитку, самореалізації особистості, формування моральних якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського досвіду, сприяння професійній орієнтації, розвитку творчих здібностей, допомоги у розкритті та розвитку здібностей, талантів і можливостей на основі партнерства усіх учасників  освітнього процесу: педагогів, учнів і батьків.

 Навчально-виховний процес у закладі забезпечують 30 педагогів, серед яких:
     1 - відмінник освіти;
     2 - майстри спорту;
     1 - заслужений артист України;

1125 вихованців Центру дозвілля отримують додаткову освіту у 46 гуртках за такими напрямками творчої діяльності: художньо-естетичний, гуманітарний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний, фізкультурно-спортивний, військово-патріотичний, соціально-реабілітаційний, оздоровчий.

Гуртки та творчі об’єднання закладу всіх напрямків діяльності класифікуються за трьома рівнями навчання: початковий, основний та вищий.

Початковий рівень - гуртки та творчі об’єднання загально розвиваючого спрямування, що сприяють виявленню здібностей, обдарувань вихованців або розвитку їх інтересу до творчої діяльності.

Основний рівень - гуртки та творчі об’єднання, які розвивають стійкі інтереси вихованців дають їм знання, практичні уміння і навички, задовольняють потреби у професійній орієнтації.

Вищий рівень - гуртки та творчі об'єднання за інтересами для здібних і обдарованих вихованців.

Гуртки та творчі об’єднання працюють за принципом наступності від одного рівня до іншого, а також гуртки діють як самостійні структури певного рівня.

ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» має в оперативному    управлінні                      7 структурних підрозділів  (філій).

На базах структурних підрозділів працює частина гуртків художньо-естетичного, фізкультурно-спортивного, туристсько-краєзнавчого, науково-технічного та військово-патріотичного напрямів:

-   художньо-естетичний напрям: «Сонечко», «Либідь», «Берегиня», «Надія»;

- фізкультурно-спортивний, туристсько-краєзнавчий, науково-технічний та військово-патріотичний напрями: «Пілігрим», «Юність», «Чайка».

Для гуртків раннього  пізнавального розвитку «Малятко»  схвалено та затверджено адаптовані програми: гуртка  підготовки руки до письма, розвитку  мислення, мовленнєвого спілкування, математики,  гуртків ручної праці та природи,  гуртка  з навчання грамоти, які  будуть  працювати, виходячи з основних завдань: формування у дітей позитивної шкільної мотивації, пробудження у дітей допитливості, розвиток фантазії та уявлення; соціалізація особистості дитини шкільного віку до навколишнього світу; забезпечення пізнавальної активності, творчих здібностей та психологічного здоров’я.

    В 2021-2022 н.р. створено ще одну з форм дитячих творчих об'єднань ПНЗ «ЦДДЮ Вознесенівського району» - допомога першачку «Академія розвитку», мета якої:

- створення середовища, яке дозволяє формувати у дітей молодшого шкільного віку мотивацію до пізнання оточуючого світу, що сприяє розкриттю їх творчого потенціалу;

- залучення дітей до пізнання загальнолюдських цінностей в процесі спільної діяльності з однолітками та дорослими;

- задоволення пізнавальних інтересів, здібностей вихованців, їх самоосвіта, художньо-естетичний та всебічний розвиток;

- розвиток варіативності мислення, творчих здібностей, фантазії, уяви;

- виховання почуття любові до своєї малої батьківщини - Запорізького краю.

Вихованці гуртків «Академії розвитку» навчаються за навчальними програмами: «Учись учитися», «Комунікативні ігри», «Я пізнаю світ», «Граємо в театр», «Країна чарівного мистецтва», «Говоримо красиво», «Атр-терапія», «Перші кроки в English», що забезпечує гармонійний розвиток пізнавальних можливостей вихованців першого класу.

 

 

  18.11.2021 року відбулося засідання педагогічної ради закладу, на якому було прийняте рішення  відновити очну форму навчання для вихованців з 22 листопада 2021 року (протокол педради №5 від 18.11.2021р).
   Педагогічним працівникам вести заняття з вихованцями згідно розкладу занять затвердженого директором у вересні 2021р.
   З метою забезпечення інфекційної безпеки у закладі освіти обмежити доступ осіб, які не мають щеплення проти (COVID-19) на територію закладу та дотримуватися правил безпеки та протиепідеміологічних заходів.